Lenenvergelijken.comGeld lenen vergelijken

De rentetarieven voor een persoonlijke lening verschillen van bank tot bank, soms behoorlijk. Met een online kredietvergelijking kan echter een passend afbetalingskrediet worden gevonden dat ook goed aansluit bij de individuele financiële mogelijkheden. Met de online kredietvergelijking kunnen de kredietaanbiedingen van de verschillende aanbieders op een eenvoudige en transparante manier met elkaar worden vergeleken en online worden afgesloten.

Wanneer is het afsluiten van een lening zinvol?

shopping Het is niet altijd mogelijk om alle wensen te financieren met uw eigen gespaarde geld. Dit is meestal het geval wanneer de aankopen duurder zijn en meer geld kosten. Of het nu gaat om nieuw meubilair voor de woonkamer, een nieuwe of tweedehands auto of een vakantiereis: Als de besparingen niet voldoende zijn, kan de consument het benodigde geld meestal goedkoop en gemakkelijk financieren door middel van een lening op afbetaling.

De lener betaalt het van de bank geleende geld in maandelijkse termijnen van hetzelfde bedrag terug aan de desbetreffende kredietinstelling. Een lening op afbetaling is het type lening dat het vaakst wordt gebruikt om de consumptie te financieren. Bij het aangaan van de lening is al een vast terugbetalingsplan vastgesteld. Dit betekent dat de kosten van de financiering al van begin tot eind vaststaan en dat de lener meer zekerheid heeft over de financiële planning.

In de regel zijn kredietnemers vrij om te beslissen waarvoor ze het geleende geld willen gebruiken. Er zijn echter ook leningen op afbetaling die alleen voor een specifiek doel mogen worden gebruikt. Zodra de consument via de online persoonlijke kredietvergelijking de juiste voorwaarden voor de gewenste financiering heeft gevonden, kan hij ook direct vanuit de vergelijkingscalculator een leningaanvraag doen bij de geselecteerde kredietverstrekker.

Waarom zou u een online kredietvergelijking maken?

vergelijking Als u vanaf het eerste aanbod een lening aangaat, betaalt u mogelijk te veel rente en ergert u zich na enkele weken als u toevallig een goedkoper aanbod tegenkomt. Met behulp van de vergelijkingscalculator kunt u in enkele stappen rechtstreeks bij verschillende kredietinstellingen een persoonlijk kredietaanbod verkrijgen.

Het aantal consumenten dat op zoek is naar een lening in een online vergelijkingscalculator via het internet neemt van jaar tot jaar toe. Van het ene bankkantoor naar het andere gaan om meerdere financieringsaanbiedingen te krijgen is voor veel consumenten niet meer actueel. Steeds meer mensen maken daarom gebruik van een gratis online vergelijking voor particuliere leningen.

Een online termijnkrediet vergelijking is eenvoudig uit te voeren en bespaart de consument bovendien veel tijd. Want de kredietaanbiedingen zijn eenvoudig thuis of mobiel te verkrijgen met de smartphone. En het geheel kan ook gratis, transparant, op elke dag en op elk moment worden gedaan. Het vergelijken van leningen online vandaag de dag is zo gemakkelijk en handig!

Waar vind je een goedkope lening?

online Als u op zoek bent naar goedkope financiering, kunt u het beste een online kredietvergelijking maken. Vooral de banken op het internet bieden meestal veel gunstigere voorwaarden dan de lokale kredietinstellingen. De consument kan ook gemakkelijk en gemakkelijk alle kredietaanbiedingen van verschillende banken met elkaar vergelijken.

Bij het vergelijken van leningen moet men zich echter niet laten misleiden door de opgegeven rentetarieven. U krijgt alleen een daadwerkelijk kredietaanbod als u een persoonlijk verzoek tot financiering indient bij de betreffende internetbank.

Als u in de online kredietvergelijking een interessant en gunstig financieringsaanbod heeft gevonden, kunt u direct vanuit de vergelijkingscalculator een kredietaanvraag starten voor de actuele kredietvoorwaarden. Zo leert de consument welke rentevoorwaarden de bank hem daadwerkelijk kan bieden.

Wat zijn de voordelen van een online kredietvergelijking op het internet?

 • Consumenten kunnen gratis gebruik maken van de praktische online vergelijkingscalculator
 • Eenvoudige en snelle vergelijking van verschillende kredietaanbiedingen van verschillende banken
 • Vind een goedkope persoonlijke lening die goed past bij uw persoonlijke financiële mogelijkheden
 • Profiteer van de gunstige renteaanbiedingen van onlinebanken
 • Kredietvergelijking neutraal, gratis en vrijblijvend
 • Een online termijnkrediet vergelijking kan 7 dagen per week en 24 uur per dag worden gemaakt.
 • De kredietaanvraag kan eenvoudig en gemakkelijk direct bij de gewenste bank worden gedaan vanuit de vergelijkingscalculator

Hoeveel krediet kunt u zich veroorloven?

Om te bepalen hoeveel krediet u zich kunt veroorloven, moet u uw maandelijkse inkomsten vergelijken met uw maandelijkse uitgaven. De lopende maandelijkse kosten omvatten bijvoorbeeld uitgaven voor huur, elektriciteit en water, brandstofkosten voor de auto, maar ook kosten voor eten, uitgaven voor vrijetijdsbesteding, enz.

Verder moeten ook kosten voor verzekeringen, kleding of vakanties die niet regelmatig voorkomen in de maandelijkse kosten worden opgenomen. Ook voor kosten die onverwacht kunnen ontstaan, zoals kosten voor een defect huishoudelijk apparaat of reparatiekosten, dient u nog steeds een financiële buffer per maand op te nemen.

Nu moeten de kosten per maand worden afgetrokken van de maandelijkse inkomsten. Het resultaat is nu het bedrag dat u beschikbaar heeft om de lening terug te betalen. Op basis van deze gegevens kan nu een online persoonlijke leenvergelijking worden uitgevoerd. Met de vergelijkingscalculator wordt het zoeken naar een gunstige financiering zeer eenvoudig.

In een transparante kredietvergelijking kunnen de voorwaarden van de verschillende banken en de actuele leningtarieven worden geëvalueerd. Zo vindt men eenvoudig en comfortabel een financiering, die ook past bij de persoonlijke financiële situatie. En met een paar klikken kan er ook online een persoonlijke lening worden afgesloten bij de gewenste bank.

Welke factoren beïnvloeden de kosten van een lening?

 • In de eerste plaats heeft de hoogte van de rente natuurlijk een grote invloed op de kosten van het lenen.
 • Het benodigde kredietbedrag speelt ook een belangrijke rol. Hoe kleiner het bedrag voor de financiering, hoe groter de kans op een krediettoezegging en hoe gunstiger de kredietrente.
 • Verder heeft de term ook invloed op hoe duur de lening uiteindelijk wordt. Een langere krediettermijn zorgt voor goedkopere maandelijkse termijnen, maar ook voor hogere totale financieringskosten. Een kortere kredietperiode veroorzaakt hogere maandelijkse termijnen, maar lagere totale kosten voor het krediet.
 • Als het beoogde doel van de financieringsaanvraag wordt gespecificeerd, namelijk een lening voor een bepaald doel, krijgt u meestal gunstigere rentepercentages van de banken.
 • Online leningen van banken op het internet zijn meestal goedkoper dan leningen van traditionele filialen. Dit komt omdat onlinebanken lagere of geen kosten hebben voor personeel of locatiekosten.
 • Als er twee kredietnemers zijn voor één financiering, kan de rente op de lening lager zijn omdat de kredietinstelling dus een hogere zekerheid voor de lening heeft. De kredietrating is hoger voor twee kredietnemers.

Informatie:

Hoe korter de periode voor de terugbetaling van een lening, hoe goedkoper de totale kosten van de lening. U moet er echter rekening mee houden dat de maandelijkse termijnen hoger zullen zijn en maand na maand financieel houdbaar moeten zijn.

Waarop moet u letten bij het bepalen van de looptijd van een lening?

De consument kan de term voor een persoonlijke lening zelf kiezen in de vergelijkingscalculator. De termijnen kunnen variëren in lengte en worden altijd gegeven in maanden. Maar welke kredietperiode is voor u persoonlijk de juiste? De duur van de looptijd heeft invloed op zowel het bedrag van de maandelijkse termijn als de kosten van de lening.

Hoe korter de looptijd van de online lening, hoe hoger de maandelijkse termijnen. De totale kosten van de financiering zijn dus lager, omdat de rente op de lening daardoor meestal lager is. Er moet echter worden opgemerkt dat de maandelijkse termijn ook binnen het mogelijke financiële kader valt om deze maand per maand te kunnen betalen.

Daarom is het zinvol om de krediettermijn altijd zo lang mogelijk te kiezen, maar toch zo kort mogelijk, om de benodigde financiering niet onnodig duur te maken.

Hoe werkt de online kredietvergelijking?

Om de kredietaanbiedingen van verschillende banken online te kunnen vergelijken, moet de consument het gewenste kredietbedrag, de looptijd en het gebruiksdoel in de vergelijkingscalculator invoeren. Klik vervolgens op het veld "Vergelijken" en de renteaanbiedingen en het representatieve voorbeeld van verschillende banken worden vermeld.

In de regel wordt het getoonde maandtarief berekend met het mogelijk gunstigste leentarief per jaar. Voor elke kredietaanbieding in de vergelijkingscalculator wordt ook een representatief voorbeeld gegeven, dat de klant nadere informatie verschaft voor de beoordeling van de betreffende kredietverstrekker.

De bank berekent het werkelijke leentarief pas als de klant een financieringsaanbod krijgt. Pas dan weet de consument precies welke rente hij voor de persoonlijke lening krijgt.

Wat is een termijnkrediet?

In het geval van een lening op afbetaling leent de lener een bepaalde hoeveelheid geld van een bank en betaalt deze af in maandelijkse termijnen van een gelijk bedrag binnen een contractueel overeengekomen termijn.

De maandelijkse afbetaling van de lening bestaat uit een rente en een aflossingsgedeelte. De rente wordt altijd alleen betaald over het uitstaande leningbedrag (resterende schuld). Dit betekent dat het rentegedeelte afneemt met elke betaalde maandelijkse termijn en dat het aflossingsgedeelte toeneemt.

Een lening op afbetaling is meestal beschikbaar voor gratis gebruik en de lener kan er nieuwe meubels voor de slaapkamer, een nieuwe televisie, een nieuwe keuken, een nieuwe designbank, enz. mee kopen.

De essentiële kenmerken van een termijnkrediet zijn dus

 • De kredietinstelling betaalt de kredietnemer een contractueel overeengekomen bedrag van
 • De terugbetaling van het geleende geld gebeurt in maandelijkse gelijke termijnen.
 • De klant kan meestal zelf de term kiezen
 • De rentetarieven en andere voorwaarden variëren sterk afhankelijk van de bank. Daarom moet u in ieder geval een online kredietvergelijking maken

Wat is een online lening?

Een online lening is een normale lening. De volledige verwerking van een onlinekrediet, van de vereffening, de leningaanvraag tot de voltooiing van de financiering, verloopt echter uitsluitend via het internet. Ze worden door de zogenaamde directe banken alleen via het World Wide Web aangeboden.

Omdat de directe banken weinig of geen kosten hebben voor het personeel en de filialen, kunnen ze meestal lagere leentarieven aanbieden, waar de filiaalbanken niet aan kunnen tippen. Echter, online persoonlijke leningen zijn meestal ook goedkoper dan leningen voor gratis gebruik, als ze voor een specifiek doel zijn.

Bovendien hoeven klanten zich bij het afsluiten van een onlinekrediet niet te houden aan de openingstijden van een bankkantoor of dit te doen op de locatie van de traditionele bank. Het enige wat nodig is om een online lening af te sluiten is internettoegang.

Wat is een onmiddellijke lening?

Een onmiddellijke lening moet het mogelijk maken om zo snel mogelijk over het benodigde leenbedrag te beschikken. Onmiddellijke leningen worden meestal verstrekt door directe banken op het internet, omdat zij zo snel mogelijk kunnen voldoen aan zowel de verwerking als de betaling van een financieringsaanvraag.

Een onmiddellijke lening is een lening op afbetaling die niet voor een bepaald doel wordt verstrekt en het bedrag van de lening kan dus vrijelijk door de kredietnemer worden gebruikt. Een online instant lening is altijd de juiste keuze wanneer het geld snel en dringend nodig is.

Ook al kan de naam een beetje bedrieglijk zijn, want zelfs bij een snelle lening duurt de leningaanvraag, de leningsverplichting en de overdracht van het leenbedrag enige tijd. De onmiddellijke lening is echter geenszins minderwaardig aan de naam, omdat de lener het geleende bedrag meestal binnen 24 tot 72 uur na de aanvraag uitbetaald krijgt.

Waar kan ik direct een lening afsluiten?

Een snelle lening kan online worden afgesloten met een directe bank op het internet. Deze internetbanken hebben meestal geen lokale filialen. Maar lang niet alle directe banken bieden daadwerkelijk een onmiddellijke lening aan die het financieringsbedrag binnen een korte tijd na de toekenning van de lening uitbetaalt. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een lening met een onmiddellijke verbintenis en een echte onmiddellijke lening:

Krediet met onmiddellijke inzet

Zodra de aanvrager alle noodzakelijke gegevens over zijn gewenste financiering en zijn persoonlijke financiële situatie heeft verstrekt en aan de onlinebank heeft doorgegeven, ontvangt hij onmiddellijk een "niet-bindende" onmiddellijke bevestiging van zijn kredietaanvraag. De bank behoudt zich het recht voor om de aanvraag voor de lening achteraf af te wijzen. Als er onjuiste gegevens in de aanvraag staan, zoals het bedrag van de inkomsten.

Onmiddellijk krediet

Een onmiddellijke lening wordt meestal altijd toegekend met een onmiddellijke verbintenis. In dit geval wordt ook de leningsovereenkomst in korte tijd opgesteld, naar de lener gestuurd en vervolgens gecontroleerd. Het overeengekomen leningbedrag wordt dan binnen een korte tijd aan de lener uitbetaald op de gespecificeerde referentierekening.

Hoe kan een lening eenvoudigweg online worden afgesloten?

Om gemakkelijk een persoonlijke lening te kunnen afsluiten bij een online bank zijn slechts enkele stappen nodig:

 • Teken de aanvraag voor het krediet
 • Vereiste gegevens en documenten indienen bij de betreffende aanbieder
 • Legitimiteit ten opzichte van de betrokken kredietinstelling

In een klassieke procedure wordt de leningaanvraag op papier ondertekend. De lener kan het zelf uitprinten of door de bank laten opsturen. Bij sommige onlinebanken kunt u de applicatie echter ook digitaal ondertekenen voor financiering, hetzij via de computer, hetzij via de smartphone.

In de regel hebben de internetbanken enkele gegevens en bewijzen van de lener nodig. Vaak zijn dit bewijzen van inkomsten en bankafschriften. Afhankelijk van de bank kunnen in individuele gevallen ook aanvullende documenten nodig zijn. Afhankelijk van de betreffende aanbieder kunnen de benodigde gegevens voor de kredietaanvraag per post worden verstuurd, of gemakkelijk online worden overgezet via het uploaden van documenten.

Ten slotte moet de legitimiteit van de aanvrager worden gecontroleerd, aangezien banken alleen krediet mogen verlenen aan consumenten wier identiteit zij hebben gecontroleerd.